prof. Tomáš Kubíček: "... díky tomuto projektu se podařilo obnovit zapomenutou blízkost české a německé kultury..."

Díky projektu Českého roku se podařilo nejenom připravit na osmdesát nových překladů z české literatury, přičemž řada dalších stále vychází, ale především představit německému publiku současné české autory a autorky. 380 diskusí, čtení, přednášek představuje 380 setkání a současně událostí, které dosvědčují, že česká literatura vzbudila v německojazyčných zemích zájem. O tom svědčí o obrovský mediální ohlas. Je to práce velkého množství lidí – překladatelů, moderátorů, tlumočníků, literárních agentů, poradců, novinářů, nakladatelů a dalších, kteří připravili a podpořili tyto prezentace. Ten největší díky ale patří německému publiku, německým čtenářům. Jejich pozornost a  zájem držel celý čtrnáctiměsíční projekt pohromadě. A je to právě tato pozornost, která nás přivedla k myšlence znovu se vrátit do Lipska a náš čtrnáctiměsíční projekt rozšířit ještě o jeden týden a připravit Echo Lipska 2019 na Lipském veletrhu 2020.

Naše práce tím ale nekončí, protože česká literatura má stále co nabídnout. Díky tomuto projektu se podařilo obnovit zapomenutou blízkost české a německé kultury. Překvapení německých čtenářů vystřídal jejich zájem - a ten bychom chtěli udržet. Ta skutečná práce tedy teprve začíná –  a už teď děkuji všem, kteří nám s ní pomohou.

Foto: archiv MZK

Přihlašte se k odběru novinek

Verpassen Sie keinen Programmpunkt des Tschechischen Kulturjahres und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web