AHOJ LIPSKO! Český národní stánek překvapí návštěvníky lodními prvky a odpočívadly

Architekt a grafický designér Martin Hrdina navrhl koncept národního stánku České republiky, který bude umístěn v hale č. 4 (D401) na Lipském knižním veletrhu (21. až 24. března 2019).

Hlavní motto Česka jako hostitelské země na knižním veletrhu v Lipsku je slogan AHOJ LIPSKO 2019. Slovo AHOJ je v německojazyčném prostředí spojováno s mořeplavbou, odtud vzešla hlavní inspirace, jak bude stánek na veletrhu vypadat: lodě, ráhno, plachta, lodní můstek a představa „českého moře". Celá výstava se bude skládat zejména z vlajek, které budou upevněny na lodních stožárech. Stožáry nemají jen upoutat pozornost, ale také budou sloužit jako ukotvující prvek jednotlivých částí výstavy.

Hlavní funkcí stánku je výstava celé řady knih. Cílem je pracovat s knihami různými způsoby, je možné je přirozeně rozdělit do jednotlivých sekcí (beletrie, poezie, jednotlivá nakladatelství, spisovatelé atd.). Kromě toho chceme umožnit různé náhledy (ve stoje, v sedě, při detailním studiu). Každý objekt výstavy tedy slouží, kromě jiných funkcí, hlavně k výstavě knih.

Při tvorbě loga LEIPZIG TSCHECHIEN 2019 grafik pracoval typograficky se třemi písmeny E ve formě symbolů pro zarovnání textu: zarovnání vlevo, zarovnání na střed a zarovnání vpravo. Tyto symboly budou do výstavy včleněny jako 3D-objekty, které budou sloužit nejen k upoutání pozornosti, ale také jako police na knihy a čtenářské boxy. Zde si návštěvníci budou moct knihy v klidu projít a odpočinout si.

Pro logo použil Martin Hrdina čtyři hlavní barvy: černou, jako barvu textu v knize, pak červenou, modrou a žlutou, což jsou barvy České republiky a města Lipska. Stejné barvy byly použity, společně s bílou, také při návrhu stánku.

Ing. arch. Martin Hrdina

Přihlašte se k odběru novinek

Verpassen Sie keinen Programmpunkt des Tschechischen Kulturjahres und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web