Český rok kultury 2018/2019 – podtrženo, sečteno! A co dál?

Česká republika byla v tomto roce hostující zemí na mezinárodním Lipském knižním veletrhu (21. až 24. března 2019). Do Lipska se opět vrátí v roce 2020 s tvorbou 11 českých autorek a autorů. Při příležitosti březnového hostování ČR v Lipsku probíhal Český rok kultury v německy mluvících zemích, jehož konání bylo i symbolické: začátek v říjnu 2018 – 100 let od vzniku republiky, ukončení v listopadu 2019  –  30 let od Sametové revoluce.

Právě dnes, v pondělí 18. listopadu, se koná poslední akce v rámci brněnského festivalu AHOJ BRNO!, který je echem Lipského knižního veletrhu 2019. Jedná se o promítání filmu Uzly a pomeranče, jenž vznikl podle knižní předlohy Ivy Procházkové. Posledním dozvukem projektu pak bude tandemové čtení Kateřiny Tučkové a Michaela Stavariče v Rakouské společnosti pro literaturu ve Vídni ve čtvrtek 28. listopadu.

 

Český rok kultury a Lipský knižní veletrh v číslech:

4 dny Lipského knižního veletrhu

5 českých a 5 německých autorek a autorů-rezidentů na výměnných pobytech v Lipsku/v Brně

10 tlumočníků během veletrhu

11 asistentů na stánku v Lipsku

14 členů dramaturgické rady pro výběr prezentovaných autorů

22 překladatelů

více než 30 kooperačních partnerů

54 českých autorek a autorů představených v Lipsku

více než 70 vydaných překladů (2018–2020)

120 čtení a diskuzí konaných během knižního veletrhu

380 akcí během celého Českého roku kultury

3000 zmínek v médiích v Německu, Rakousku, Švýcarsku a ČR o projektu, akcích a českých autorech

4500 placek AHOJ! rozdaných během veletrhu

783 330 kroků členů výkonného týmu během veletrhu

 

Další Lipský knižní veletrh proběhne 12.–15. března 2020. Prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny dodává:

„Český rok byl mimořádně pozitivně přijat v německojazyčných zemích a velmi jej oceňují i naši kolegové z Lipského veletrhu. A právě z důvodu tohoto zájmu a nabídek ze strany našich partnerů jsme se rozhodli ještě jednou se vrátit jako jedno z klíčových témat na knižní veletrh do Lipska v roce 2020. Ozvěna českého hostování na Lipském knižním veletrhu v březnu 2020 s novými autory a novými překlady připomene ještě jednou ten silný nástup české literatury, k němuž v uplynulém roce došlo.”

Budou to osobnosti v německojazyčných zemích oblíbené a známé, ale současně také autoři noví a také ti, kterým vychází nový německý překlad české knihy. Veletrhu se v roce 2020 zúčastní Michal Ajvaz, David Böhm, Viktorie Hanišová, Jan Němec, Markéta Pilátová, Tereza Semotamová, Karol Sidon, Vít Slíva, Marek Šindelka, Marek Toman a Kateřina Tučková.

Jednu ze speciálních akcí na lipském knižním veletrhu upřesňuje Martin Krafl, programový koordinátor projektu: „Na Lipském knižním veletrhu 2020 proběhne v rámci festivalu Leipzig liest v Schaubühne Lindenfels také společný večer České republiky a Portugalska, které bude hlavní hostující zemí v roce 2021, a obě země si tímto předají pomyslnou štafetu.“ K projektu uplynulého Českého kulturního roku pak dodává: “Netýkal se pouze literatury, i když začal už na Frankfurtském knižním veletrhu 2018. Projekt se zaměřil na celou šíři české kultury a  doprovázela ho mj. i česká hudba s počátečním Plesem v Opeře Lipsko a závěrečným zakončením, kterým bylo slavnostní uvedení opery Její pastorkyňa (Jenůfa) Národního divadla Brno opět v lipském operním domě“, konkrétněji dále Martin Krafl upřesňuje: „Nejen v Lipsku, ale i v celé německy mluvící oblasti se lidé dostávali díky Českému roku kultury do kontaktu s českou literaturou a kulturou po dobu 14 měsíců. K Lipskému knižnímu veletrhu 2019 vyšlo v rámci hostování České republiky více než 70 německých překladů pro německojazyčný trh – z toho zhruba 50 románů a povídek, 10 básnických sbírek, 5 populárně naučných knih, sbírek esejí a deníků, 3 divadelní hry, 2 komiksy a 3 knihy pro děti a mládež. Vydání těchto překladů bylo podporováno Ministerstvem kultury ČR a Česko-německým fondem budoucnosti.“

 

Během celého Českého roku kultury také probíhaly v německy mluvících zemích prezentace nejen literární, ale z celé oblasti  kultury a umění -  filmu, designu, fotografie, komiksu, hudby atd. Celkem se za podpory kooperačních partnerů konalo 380 českých akcí v Německu, Rakousku a Švýcarsku.  

Kromě hostování na Lipském knižním veletrhu se jednalo o akce: Město Lipsko a Lipská opera s operním plesem „Ahoj Česko!" a hostováním ND Brno s „Její pastorkyní“ od Leoše Janáčka a také výstava Lipské radnice o Tomáši G. Masarykovi.

V Uměleckoprůmyslovém muzeu GRASSI se v říjnu 2018 prezentovalo české designové umění, na výstavě Grassimesse se v části, koncepčně připravené ve spolupráci s Moravskou galerií Brno, představili mladí designéři spojení s pražskou Akademií výtvarných umění – Milan Pekař, Tereza Hrušková a Monika Martykánová.

V listopadu proběhly na scéně Schaubühne Lindenfels filmové projekce k jubileu Jiřího Menzela, unikátní české filmy mohlo opět na téže scéně německé publikum zhlédnout na jaře 2019 v době lipského knižního veletrhu, mj. Erotikon, Ze soboty na neděli, Bílou nemoc, Krakatit, Démanty noci a Marketu Lazarovou.

Ilustrátorky Galinu Miklínovou, Renátu Fučíkovou a Lucii Lomovou uvedl kurátor Radim Kopáč na výstavě „12 světů“ v Městské knihovně v Lipsku, tamtéž byly odhaleny tváře autorů české literatury na fotografiích Karla Cudlína, meziválečnou českou avantgardu a její inspiraci tématem cirkusů pak výstava „Cirkus v tiskařství. Česká avantgarda“Německém muzeu knih a písma. Na jaře se obsáhle představil český komiks na výstavě „Mezitím na jiném místě. Století českého komiksu“. Expozice „Charta 77 Story. Kunst und Protestbewegung“, připravená ve spolupráci s Muzeem historie města Lipska, je stále aktuálně v Lipsku ke zhlédnutí až do 17. listopadu.

Proběhla konference ve spolupráci s Univerzitou Lipsko – katedrou slavistiky o dvou nejznámějších českých literátech „Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy“ a také večerní univerzita VHS Leipzig s výstavou o Jiřím Grušovi.

Gewandhaus Lipsko, Euroregion Elbe/ Labe a kancelář Drážďany hlavní město kultury 2025 uspořádali „Mezizastávku Drážďany“. Nechyběly ani různé literární festivaly: Leipziger Literarischer HerbstLichtfest Leipzigfestival globale° Bremen, akce Českých center v Berlíně, Mnichově a Vídni v rámci Echo-Lipsko a dále akce v Moravské zemské knihovně v Brně. V Rakousku byla úspěšná kooperace s Hlavním sdružením rakouských knihkupců a s Buch Wien, ve Švýcarsku se Sdružením švýcarských knihkupců a nakladatelů, Českým klubem Curych a dále s festivaly Zürich liest a Buch Basel. V České republice byla uspořádána vystoupení na knižním veletrhu Svět knihy v Praze, na festivalu Literatura v parku a na Slovensku v Bratislavě v rámci Anasoft Litera Fest.

Společně s Goethe Institut Prag se konaly rezidenční programy a tandemová čtení s českými a německými autory, v nich se představili: Falko Hennig s Nelou Rywikovou, Michael Stavarič s Michalem Ajvazem, Isabelle Lehn s Viktorií Hanišovou, Kateřina Tučková se Simone Kucher a Jiří Hájíček s Gregorem Sanderem.

Český rok kultury bude doznívat v listopadu společným projektem Literaturhaus Lipsko/ Dům knihy a Pražským literárním domem, dne 12.11 proběhlo představení autora a tvůrce filmů Jindřicha Manna a autorky a zakladatelky Pražského literárního domu Lenky Reinerové (1916-2008), dále se bude konat 28. 11. ve Vídni tandemové čtení s Kateřinou Tučkovou a Michaelem Stavaričem.

Projekt Český rok kultury nezapomněl ani na malé čtenáře, Městská knihovna v Lipsku připravila již zmíněnou výstavu současných ilustrátorů dětské literatury „12 světů“ a letní akci, ve které žáci z německých základních škol v Sasku četli překlady českých dětských knih a tím soutěžili o čtenářský certifikát Kapitáni AHOJ!

 

Hostování České republiky na Lipském knižním veletrhu 2019 a Český rok kultury v německojazyčných zemích je pořádáno Ministerstvem kultury České republiky, Moravskou zemskou knihovnou a Lipským knižním veletrhem za podpory velvyslanectví České republiky v Německu, generálním konzulátem České republiky v Drážďanech, partnerskými městy Lipsko a Brno, Českými centry v Německu a Rakousku, Česko-německým fondem budoucnosti a Goethe Institutu Praha a dalšími partnerskými institucemi.

Přihlašte se k odběru novinek

Verpassen Sie keinen Programmpunkt des Tschechischen Kulturjahres und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web