Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy

Institut slavistiky Lipské univerzity organizuje společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a s Univerzitou Karlovou v Praze konferenci na téma „Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy“ (14. až 18.02.2019), která je věnována dvěma mezinárodně nejznámějším českým literátům druhé poloviny dvacátého století.

Konference si klade za cíl prozkoumat z různých perspektiv formy, okolnosti a důvody mimořádné slávy Hrabala a Kundery. Návrh uspořádat konferenci o těchto autorech vyvolal obrovský ohlas jak v německé, tak v české a mezinárodní bohemistické scéně. Očekává se zhruba 40 účastníků a účastnic z Německa, České Republiky a dalších zemí, které se vyjádří z různých úhlů pohledu k poetice Hrabala a Kundery. K tomu patří znázornění historie východostřední Evropy, mediální konstrukce autorských profilů, evropské literární dědictví, utváření literárních žánrů, zacházení s ironií a způsoby smíchu, zájem o reprezentaci všedního dne.

Konference klade hlavně pozornost na recepci obou autorů v českém a německém jazykovém a kulturním prostředí. Dále se věnuje recepci Hrabala a Kundery v jiných kontextech: Kromě pro výzkum Kundery nezbytného francouzského kontextu jsou zohledněny i další evropské a mimoevropské souvislosti. Hlavním cílem konference je, vztahovat na sebe poetiku a recepci obou autorů. Skutečnost, že Kundera a Hrabal jsou mezinárodně uznáváni jako „největší autoři“ české literatury po roce 1945 je ještě napínavější, zohledníme-li, že vykazují velice rozdílné literární a biografické profily, jejichž diference se odráží na recepci obou autorů v Čechách i zahraničí. Konference ale také nadhodí otázku, jestli porovnání recepce obou autorů nepodtrhuje zrovna jejich rozdílnost a ne jejich podobnost.

Konference je součástí Českého roku kultury, ke kterému institut slavistky Lipské univerzity aktivně přispívá svými vědeckými znalostmi a svými kontakty v oblasti bohemistiky. Zasedání podtrhuje důraz institutu slavistiky na bohemistiku v akademickém roce 2018/19, který byl zahájen na podzim kolokviem „Státník, intelektuál, vizionář: Tomáš Garrigue Masaryk revisited“.

Konference je finančně podporována Česko-německým fondem budoucnosti, Moravskou zemskou knihovnou Brno a Lipskou univerzitou.

Foto: Plakát konference

Přihlašte se k odběru novinek

Verpassen Sie keinen Programmpunkt des Tschechischen Kulturjahres und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web