Český rok kultury 2018/2019 – podtrženo, sečteno! A co dál? 18. 11. 2019

Česká republika byla v tomto roce hostující zemí na mezinárodním Lipském knižním veletrhu. Do Lipska se opět vrátí v roce 2020 s tvorbou 11 autorek a autorů. Při příležitosti březnového hostování ČR v Lipsku probíhal Český rok kultury v německy mluvících zemích, jehož konání bylo i symbolické: začátek v říjnu 2018 – 100 let od vzniku republiky, ukončení v listopadu 2019  –  30 let od Sametové revoluce.

Právě dnes, v pondělí 18. listopadu, se koná poslední akce v rámci brněnského festivalu AHOJ BRNO!, který je echem Lipského knižního veletrhu 2019. Jedná se o promítání filmu Uzly a pomeranče, jenž vznikl podle knižní předlohy Ivy Procházkové. Posledním dozvukem projektu pak bude tandemové čtení Kateřiny Tučkové a Michaela Stavariče v Rakouské společnosti pro literaturu ve Vídni ve čtvrtek 28. listopadu.

 

Český rok kultury a Lipský knižní veletrh v číslech:

4 dny Lipského knižního veletrhu

5 českých a 5 německých autorek a autorů-rezidentů na výměnných pobytech v Lipsku/v Brně

10 tlumočníků během veletrhu

11 asistentů na stánku v Lipsku

14 členů dramaturgické rady pro výběr prezentovaných autorů

22 překladatelů

více než 30 kooperačních partnerů

54 českých autorek a autorů představených v Lipsku

více než 70 vydaných překladů (2018–2020)

120 čtení a diskuzí konaných během knižního veletrhu

380 akcí během celého Českého roku kultury

3000 zmínek v médiích v Německu, Rakousku, Švýcarsku a ČR o projektu, akcích a českých autorech

4500 placek AHOJ! rozdaných během veletrhu

783 330 kroků členů výkonného týmu během veletrhu

 

Další Lipský knižní veletrh proběhne 12.–15. března 2020. Prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny dodává:

„Český rok byl mimořádně pozitivně přijat v německojazyčných zemích a velmi jej oceňují i naši kolegové z Lipského veletrhu. A právě z důvodu tohoto zájmu a nabídek ze strany našich partnerů jsme se rozhodli ještě jednou se vrátit jako jedno z klíčových témat na knižní veletrh do Lipska v roce 2020. Ozvěna českého hostování na Lipském knižním veletrhu v březnu 2020 s novými autory a novými překlady připomene ještě jednou ten silný nástup české literatury, k němuž v uplynulém roce došlo.”

Budou to osobnosti v německojazyčných zemích oblíbené a známé, ale současně také autoři noví a také ti, kterým vychází nový německý překlad české knihy. Veletrhu se v roce 2020 zúčastní Michal Ajvaz, David Böhm, Viktorie Hanišová, Jan Němec, Markéta Pilátová, Tereza Semotamová, Karol Sidon, Vít Slíva, Marek Šindelka, Marek Toman a Kateřina Tučková.

Jednu ze speciálních akcí na lipském knižním veletrhu upřesňuje Martin Krafl, programový koordinátor projektu: „Na Lipském knižním veletrhu 2020 proběhne v rámci festivalu Leipzig liest v Schaubühne Lindenfels také společný večer České republiky a Portugalska, které bude hlavní hostující zemí v roce 2021, a obě země si tímto předají pomyslnou štafetu.“ K projektu uplynulého Českého kulturního roku pak dodává: “Netýkal se pouze literatury, i když začal už na Frankfurtském knižním veletrhu 2018. Projekt se zaměřil na celou šíři české kultury a  doprovázela ho mj. i česká hudba s počátečním Plesem v Opeře Lipsko a závěrečným zakončením, kterým bylo slavnostní uvedení opery Její pastorkyňa/Jenůfa Národního divadla Brno opět v lipském operním domě“, konkrétněji dále Martin Krafl upřesňuje: „Nejen v Lipsku, ale i v celé německy mluvící oblasti se lidé dostávali díky Českému roku kultury do kontaktu s českou literaturou a kulturou po dobu 14 měsíců. K Lipskému knižnímu veletrhu 2019 vyšlo v rámci hostování České republiky více než 70 německých překladů pro německojazyčný trh – z toho zhruba 50 románů a povídek, 10 básnických sbírek, 5 populárně naučných knih, sbírek esejí a deníků, 3 divadelní hry, 2 komiksy a 3 knihy pro děti a mládež. Vydání těchto překladů bylo podporováno Ministerstvem kultury ČR a Česko-německým fondem budoucnosti.“

Během celého Českého roku kultury také probíhaly v německy mluvících zemích prezentace nejen literární, ale z celé oblasti  kultury a umění -  filmu, designu, fotografie, komiksu, hudby atd. Celkem se za podpory kooperačních partnerů konalo 380 českých akcí v Německu, Rakousku a Švýcarsku.  Veškeré akce jsou uvedené na webu projektu.

 

Hostování České republiky na Lipském knižním veletrhu 2019 a Český rok kultury v německojazyčných zemích je pořádáno Ministerstvem kultury České republiky, Moravskou zemskou knihovnou a Lipským knižním veletrhem za podpory velvyslanectví České republiky v Německu, generálním konzulátem České republiky v Drážďanech, partnerskými městy Lipsko a Brno, Českými centry v Německu a Rakousku, Česko-německým fondem budoucnosti a Goethe Institutu Praha a dalšími partnerskými institucemi.

Více informací naleznete zde: www.ahojleipzig2019.de/cs/ 

 

Kontakt:

Mgr. Bc. Klára Přibylová

Public Relations

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a, 601 87 Brno

E: Klara.Pribylova@mzk.cz

T: +420 770 190 776

Přihlašte se k odběru novinek

Verpassen Sie keinen Programmpunkt des Tschechischen Kulturjahres und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web